การแพทย์ทางไกล

ให้บริการการแพทย์ทางไกล ภายใน 7 นาที โดยไม่ต้องติดตั้ง App ให้บริการได้ทั่วโลก


ลงทะเบียนสถานพยาบาล เข้าสู่ระบบ

พร้อมให้บริการการแพทย์ทางไกล


Platform นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ สถานพยาบาลเปิดให้บริการด้านการแพทย์ทางไกล แต่ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้าน Infrastructure เอง โดยสถานพยาบาลสามารถลงทะเบียนเข้ามาใช้ได้ ผ่านระบบ Online

ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้ง Software ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือคนไข้ กดปุ่มเดียวเข้าใช้งานได้ทันที รองรับทั้ง iPhone, iPad, Tablet, Android, Smartphone และ Desktop Computer ทั่วไป ทั้ง Windows, macOS และ Linux

Platform นี้ไม่ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์โดยตรง แต่เป็นระบบที่ให้ สถานพยาบาลมาเปิดให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก สามารถเปิดให้บริการตรวจรักษาคนไข้ได้จากทั่วโลก



Create Account

สำหรับสถานพยาบาลที่ยังไม่เคยลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดของสถานพยาบาล ข้อมูลรายละเอียดของแพทย์ รวมถึงวันเวลาออกตรวจของแพทย์

Create Account

Log In

สำหรับสถานพยาบาลที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว กดปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ

Log In


24x7

เปิดให้บริการได้ตลอดเวลาไม่มีหยุดพัก

100+

คนไข้เข้าใช้ได้จาก 100 ประเทศทั่วโลก

99.7%

ใช้งานได้ 99.7% ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม



ไม่ต้องติดตั้ง App

ทั้งแพทย์และคนไข้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง App อะไรเพิ่มเติม

รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด

ใช้ได้บน iPhone, iPad, Android, Smartphone, Tablet ทุกชนิด

ตารางเวลาแพทย์

มีระบบตารางเวลาของแพทย์ ให้คนไข้เลือก Timeslot ได้อย่างยืดหยุ่น

ข้อมูลคู่สนทนา

แพทย์สามารถดูข้อมูลของคนไข้ได้ และคนไข้ก็สามารถดูข้อมูลของแพทย์ได้

ล่ามแปลภาษา

มี Link ให้ล่ามแปลภาษาเข้ามาในห้องตรวจคนไข้แบบ Online ได้

กดปุ่มเดียว

กดปุ่มเดียวเข้าใช้งานได้ทันที ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว

รองรับสถานพยาบาลทุกขนาด ตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนถึงสถานพยาบาลขนาดเล็กที่มีแพทย์คนเดียว

สถานพยาบาลไม่ต้องติดตั้ง Software หรือลงทุนด้าน Infrastructure เพราะระบบ HaaS หรือ Hospital as a Service จะมีทุกอย่างพร้อมใช้งาน